BHP – P-POŻ.

501 079 371

KSIĘGOWOŚĆ - KADRY - PŁACE

505 917 349

Zgodnie ze znowelizowanym art. 209.1 Kodeksu Pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach a także wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy. Aby wyznaczenie pracownika było skuteczne i nie podważone przez niego samego jak i organy kontrolne, musi posiadać on odpowiednią wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Kwalifikacje takie daje uczestnictwo w proponowanym Państwu szkoleniu.

Obejmuje ono następującą tematykę:

Program szkolenia zgodny jest z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

Szkolenie prowadzone jest przez lekarza anestezjologa lub ratownika medycznego, w formie zajęć teoretycznych i praktycznych z wykorzystaniem fantoma.

STANDARDOWA EDUKACJA ZAPEWNI CI PRZEŻYCIE. NASZE SZKOLENIA I WSPÓŁPRACA - FORTUNĘ