BHP – P-POŻ.

501 079 371

KSIĘGOWOŚĆ - KADRY - PŁACE

505 917 349

Oferujemy następujące usługi

w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:

w zakresie Ochrony Przeciwpożarowej:

Instrukcja podlega okresowej aktualizacji co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Instrukcja wymagana jest podczas kontroli Straży Pożarnej. Obowiązek opracowania instrukcji dotyczy obiektów bądź ich części przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich jeżeli:

STANDARDOWA EDUKACJA ZAPEWNI CI PRZEŻYCIE. NASZE SZKOLENIA I WSPÓŁPRACA - FORTUNĘ